The Readable 129%

Love Is On A Roll

Etik

Egentligen betyder orden etik och moral samma sak, nämligen sed, vana. Etik och moral handlar om hur vi ska leva våra liv och hur vi visar respekt för oss själva och andra. Men vad orden används ändå på olika sättt. Ordet etik används för våra tankar och regler för det som är rätt eller fel. Ordet moral är mer vardagligt och står fö hur vi i praktiska situationer följer de regler vi satt upp. Men hur människor är idag? Alla har olika syn på de saker och därför alla handlar så som de gör. Ibland rätt